zaloguj się załóż konto

Koniki Polskie

Związek Hodowców Koników Polskich

Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz Białowieskiego Parku Narodowego

"Wykorzystanie konika polskiego w ochronie przyrody"

Białowieża, 22–24 czerwca 2016 r.

Komunikat 2

Szanowni Państwo,

 

Z przyjemnością przedstawiamy szczegółowy program konferencji: 

 

22 czerwca

16.30 Historia konika polskiego. Tadeusz Jezierski, Zbigniew Jaworski

17.00

Historia konika polskiego w Białowieży. BiałowieskiPark Narodowy

17.30 Hodowla koników polskich Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

Gabriela Kułakowska

18.00

przerwa kawowa

18.30

Koniki polskie w Zielonym Ostrowie. Jan Płoński

19.00 Obecność koników polskich na terenie rezerwatu przyrody „Jezioro

Siedmiu Wysp”. Daniel Doktór

23 czerwca

10.00 Wzajemny wpływ koników i środowiska w hodowli i chowie

rezerwatowym. Tadeusz Jezierski, Zbigniew Jaworski

10.30 Wykorzystanie konika polskiego w ochronie ptaków obszaru Natura

2000 Błota Rakutowskie. Dariusz Płąchocki, Przemysław

Doboszewski

11.00 Wykorzystanie konika polskiego w ochronie krajobrazu

Biebrzańskiego Parku Narodowego. Agnieszka Tylkowska

11.30 Wykorzystanie telemetrii w monitoringu koników polskich

utrzymywanych w systemie hodowli rezerwatowej w Biebrzańskim

Parku Narodowym. Michał Zyśko

12.00

przerwa kawowa

12.30 Use of Przewalski wild horse for nature conservancyin the Chornobyl

Exclusion Zone of Ukraine: 18 Years On. Kateryna Slivinska,

Zbigniew Wróblewski

13.00 Wykorzystanie konika polskiego w odtwarzaniu świetlistej dąbrowy i

ochronie gatunkowej roślin na terenie Nadleśnictwa Strzałowo (RDLP

Olsztyn). Andrzej Ryś

13.30 Population dynamics of a free ranging herd of Konikhorses and

effectson vegetation and birds in the eutrophic wetland the

Oostvaardersplassen. BSc, Perry Cornelissen

14.00 przerwa obiadowa

15.00 The Oostvaardersplassen, a new wetland in the Netherands. Hans

Breeveld

15.30 Główne aspekty realizacji programu ochrony zasobów genetycznych

konika polskiego. Iwona Tomczyk-Wrona

16.00 Wartość pokarmowa runi pobieranej przez koniki polskie w

Biebrzańskim Parku Narodowym. Jacek Łojek, PatrycjaŚniegowska,

Andrzej Łozicki, Anna Łojek

16.30 przerwa kawowa

17.00 Zagrożenia parazytologiczne koników polskich w różnych systemach

chowu. Kateryna Slivinska, Zbigniew Wróblewski

17.30 Dobrostan w hodowli rezerwatowej koników polskich. Tadeusz

Jezierski, Zbigniew Jaworski

18.00 Experiences on grazing by the mixed herd at the forest near

Oranienburg Steffanie Caspers

24 czerwca wycieczka do miejsca hodowli koników polskich w północno-wschodniej

Polsce, tj. do wsi Ancuty i Kalitnik (stado Polskiego Towarzystwa Ochrony

Ptaków) lub opcjonalnie do Rezerwatu Pokazowego Białowieskiego Parku

Narodowego (koniki polskie i inne zwierzęta) oraz Rezerwatu Ścisłego

BPN.

Sponsorzy konferencji oraz patronat honorowy:

Patronat medialny:

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący:

mgr inż. Roman Kalski

Członkowie:

mgr inż. Adam Zbyryt

mgr Gabriela Kułakowska

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

ul. Ciepła 17

15-471 Białystok

Kontakt: gkulakowska@ptop.org.pl

Tel. 85 664 22 55

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Z pozdrowieniami

 

Roman Kalski


zaloguj się aby dodać komentarz

Jak narazie nie dodano żadnych komentarzy...


Odwiedź nas na Facebooku!Redakcja | Ochrona prywatności | Mapa strony | Kontakt | Archiwum Copyright 2019 KONIKI POLSKIE